Medlemskab & kontingent

Der er følgende medlemskategorier i Dansk Jordemoderfagligt Selskab:

Ordinære medlemmer: 
Aktive autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen : Pris: 250,00 kroner om året.

Studerende: Jordemoderstuderende, der er medlem af Jordemoderforeningen og JSL:
Pris: 100,00 kroner om året.

Associerede medlemmer: 
Andre medlemmer: Disse kan optages efter ansøgning i forhold til selskabets og Jordemoderforeningens vedtægter: Pris: 600,00 kroner om året.

Pensionister: Jordemødre, der efter mange års aktivt medlem af Jordemoderforeningen, nu er passive pensionerede medlemmer af Jordemoderforeningen: Pris: 250,00 kroner om året.

Kontingent gælder for det pågældende kalenderår, uanset hvornår man indmelder sig. 
Der refunderes ikke kontingent ved udmeldelse.

Gå til indmeldelse