Nyt


Læs også selskabets nyhedsbreve


I DJS har vi i samarbejde med Jordemoderforeningen gennem det sidste år arbejdet på en fælles holdningstilkendegivelse om abort. Vi mener, at vi som fagligt selskab er forpligtet til at have en holdning til spørgsmålet om abort, da det direkte berører vores virksomhedsområde.

Emnet kan ses fra mange perspektiver og er forbundet med mange forskellige holdinger, og det har derfor været en lang og omfattende process, hvor vi har forsøgt at komme omkring flest mulige nuancer, herunder erfaringer fra udlandet, lovgivningen, nationale og internationale studier og haft mange lange samtaler.

Vi er i fælesskab med Jordemoderforeningen kommet frem til, at abortlovgivningen skal revideres på mange forskellige punkter. Abort handler nemlig ikke kun om en ugegrænse, men derimod om en lang række rettigheder.

Det er ikke kun de mindreåriges rettigheder, vi mener skal sikres bedre, men en hel vifte af områder, der skal sættes ind på. Behandlingstilbuddet før, under og efter en abort skal forbedres, der skal laves flere tilbud, der understøtter den reproduktive sundhed, samrådene i deres nuværende form bør afskaffes og erstattes af frivillig og uvildig rådgivning, der skal ses på at sikre fagpersonalets rettigheder og helt overordnet mener vi, at der bør ses på og diskuteres, hvorvidt den nuværende lovgivning er rettidig.

Læs hele den fælles holdningstilkendegivelse her: Holdningstilkendegivelse om abort i danmark

Årsmøde og generalforsamling 2023

1. april 2023

DJS afholder årsmøde og generalforsamling med efterfølgende middag den 23. maj kl. 11-18 i Gødstrup med mulighed for virtuel deltagelse. Programmet for årsmødet kan læses her.

Direkte link til tilmelding.

Har du punkter du ønsker på dagsordenen til generalforsamlingen skal de sendes til danskjordemoderfagligtselskab@gmail.com senest 1. maj kl. 12.

Den endelige dagsorden for generalforsamlingen offentliggøres her på DJS hjemmeside senest 7 dage før årsmødet.

Der er som altid valg til bestyrelsen i DJS og der bliver tre ledige pladser i bestyrelsen. Overvejer du at stille op, er du velkommen til at tale med de nuværende bestyrelsesmedlemmer om hvad opgaven indebærer.


Ny bestyrelse i Dansk Jordemoderfagligt Selskab

13. juni 2022

Den nye bestyrelse i DJS har konstitueret sig. Se den nye bestyrelse her


Dagsorden til generalforsamling 2022

4. maj 2022

Den endelige dagsorden til generalforsamling i DJS 2022 kan læses her
Tilmeldingsfristen til årsmøde og generalforsamling 2022 er 10. maj

Vel mødt i Holbæk eller virtuelt hjemmefra


Årsmøde og generalforsamling 2022

3. april 2022

DJS afholder årsmøde og generalforsamling med efterfølgende middag tirsdag 17. maj 2022 i Holbæk med mulighed for virtuel deltagelse

Programmet for årsmødet kan læses her

Har du punkter du ønsker på dagsordenen til generalforsamlingen skal de sendes til danskjordemoderfagligtselskab@gmail.com senest 3. maj kl. 12.

Den endelige dagsorden for generalforsamlingen offentliggøres her på DJS hjemmeside senest 7 dage før årsmødet.

Der er som altid valg til bestyrelsen i DJS og der bliver 3 ledige pladser i bestyrelsen. Overvejer du at stille op er du velkommen til at tale med de nuværende bestyrelsesmedlemmer om hvad opgaven indebærer.

Valgprocedurer for valg til bestyrelsen i DJS kan læses her


Høringssvar til NKA om igangsættelse af fødsler

17. januar 2022

DJS har indgivet et høringssvar til den nationale kliniske anbefaling for igangsættelse af fødsler, som Sundhedsstyrelsen har sendt i høring.
Høringssvaret kan læses her


DJS’ udtalelse om høringen af nationale kliniske anbefalinger om igangsættelse af fødslen

2. december 2021

Sundhedsstyrelsen har udsendt en høringsudgave af nationale kliniske anbefalinger for igangsættelse af fødsler. 

DJS har udpeget to medlemmer til arbejdsgruppen, og nu da høringsudkastet er udsendt kommer DJS’ bestyrelse med denne reaktion, som kan læses her


Referat generalforsamling 2021

6. maj 2021

Dansk Jordemoderfagligt Selskab har 6. maj 2021 afholdt årsmøde og generalforsamling.

Det blev en forrygende online dag, hvor op mod 100 jordemødre deltog i årsmødet i løbet af de 5 timer mødet varede. Årsmødet bød på spændende oplæg og jordemoderfaglige debatter og dagen sluttede af med ordinær generalforsamling, hvor 62 medlemmer af DJS deltog og blandt andet valgte 5 nye medlemmer til betyrelsen.

Referatet fra generalforsamlingen, inklusive bestyrelsens beretning fra det seneste år, kan læses her


Ny bestyrelse i DJS

6. maj 2021

Ved årsmødet 6. maj 2021 blev der valgt en ny bestyrelse for Dansk Jordemoderfagligt Selskab

Bestyrelsen i DJS består nu af
Formand: Mie de Wolff
Næstformand: Mette Kabell Hansen
Økonomiansvarlig: Petra Juul Thorsen (nyvalgt)
Sekretær: Stine Roswall
Mette Sejer Sørensen
Githa Cajus (nyvalgt)
Nina Olsén Nathan (nyvalgt)
Thea Thetmark (nyvalgt)
Jane Dahl (nyvalgt)

Samtidig har vi sagt farvel til en række dygtige bestyrelsesmedlemmer, som efter en stærk indsats valgte ikke at genopstille.
Vi sender stor tak til Heidi Fischer, Bjørg Simonsen, Katrine Rodding, Karin Jønsson og ikke mindst tidligere formand Katja Schrøder.

Den nye bestyrelse ser frem til at fortsætte arbejdet, hvor den tidligere bestyrelse slap. Vi glæder os over dynamikken i at få en række nye kræfter i spil, samtidig med at 4 medlemmer af den tidligere bestyrelse fortsætter og dermed sikrer kontinuiteten og vidensoverdragelsen i det fremtidige arbejde.


Generalforsamling i DJS 6. maj kl. 16-17

Hermed offentliggøres den endelige dagsorden for generalforsamlingen i DJS, der afholdes virtuelt 6. maj kl. 16-17. Har du endnu ikke tilmeldt dig, kan det gøres her.

Dagsorden til Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab
 5. Godkendelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Evt.

Da der er 5 kandidater opstillet til de 4 ordinære pladser i bestyrelsen afholdes der i år kampvalg. Kandidaterne har præsenteret sig selv på forhånd, og du kan læse om dem i valgoplægget.
I henhold til DJS valgprocedure har alle medlemmer mulighed for at afgive 4 stemmer. Du kan derfor stemme på op til 4 af de opstillede kandidater.
Til de 2 ledige poster som suppleant er der 1 opstillet kandidat, Petra Juul Thorsen, der også præsenterer sig selv i valgoplæget.

Vi i bestyrelsen glæder os til et godt møde.


Information om indberetning af bivirkninger til Angusta

25. marts 2021

DJS har sammen med DSOG udarbejdet information omkring indberetning af bivirkninger til Angusta. Informationen sendes i dag til alle chefjordemødre og overlæger.

Lægemiddelstyrelsen vil sammen med Jordemoderforeningen tilbyde brush-up kursus inden længe, ligesom I vil kunne læse mere i Tidsskrift for Jordemødre.

I DJS’ bestyrelse håber vi, at disse tiltag vil sikre, at vi får overholdt vores indberetningspligt fremover.


Generalforsamling 2021

Årsmøde og generalforsamling 2021 afholdes 6. maj kl 12-17 online

Der bliver oplæg om medikalisering af fødselshjælpen, rebozo ved vending fra sædestilling til hovedstilling, politiseringen af svangreomsorgen og de to arbejdsgrupper der i regi af DJS har kigget på sundhedsfremme og evidens vil også fremlægge deres resultater.

Den formelle del med generalforsamling og valg til bestyrelse afholdes sidst på dagen og dagsorden og procedurer for opstilling og valg til bestyrelse kan læses her:

Dagsorden for generalforsamling i DJS 2021:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelses beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Godkendelse af kontingent for Selskabet
6. Valg til bestyrelsen
7. Indkomne forslag
8. Evt.

Ønsker du at få et forslag på dagsordenen, skal du sende det til danskjordemoderfagligtselskab@gmail.com senest 22. april.
Den endelige dagsorden, samt listen over opstillede kandidater til bestyrelsen offentliggøres senest 29. april her på DJS’ hjemmeside.

Procedurer for opstilling og valg til bestyrelsen kan læses her


Årsmøde og generalforsamling 2021

Sæt kryds i kalenderen 6. maj kl. 12-18!
Dansk Jordemoderfagligt Selskab holder årsmøde og generalforsamling.
Du kan glæde dig til at høre spændende oplæg om jordemoderi.


Ny arbejdsgruppe om fødsler udenfor specialafdeling

7. oktober 2020

DJS har indsendt høringssvar til SST vedr. organisering af fødeområdet. Det kan læses her

Det er derfor – endnu engang – blevet tydeligt for os, at vi med fordel kunne nedskrive vores egne faglige standarder eller retningslinjer at referere til. Både i dagligdagen og når der skal udformes policy-dokumenter som nu.

Vi vil derfor gribe “ilden” derude lige nu og nedsætte en arbejdsgruppe om hjemmefødsler og fødsler udenfor specialafdeling. Gruppen skal være med til at definere, hvilken type dokument, der er behov for, og præcis hvad der skal undersøges og beskrives (udforme PICO). Når det er på plads, skal gruppen udarbejde dokumentet. Her forventer vi, at man anvender GRADE.

Gruppen skal som udgangspunkt bestå af syv jordemødre og to brugere. Vi har både brug for stærke forskningskompetencer og betydelig klinisk erfaring med hjemmefødsler i gruppen.

Hvis du er interesseret i arbejdet, så send en mail til danskjordemoderfagligtselskab@gmail.com senest d. 1/1-21, hvor du kort beskriver din baggrund og motivation for at deltage. Du skal være medlem af DJS for at deltage..


Sagkyndig jordemoder søges til Styrelsen for Patientklager

4. september 2020

Dansk Jordemoderfagligt Selskab er blevet kontaktet af Styrelsen for Patientklager. En af deres sagkyndige jordemødre går på pension, hvorfor der skal findes en ny. For at undgå inhabilitet ønsker man i denne omgang en jordemoder, der ikke er fra Region H, og helst fra Region Syd, Midt eller Nord. Styrelsen skriver:

”Den sagkyndige skal deltage i vurdering af klagesager. Det drejer sig både om styrelsessager (klager over forløb) og disciplinærnævnssager (klager over sundhedspersoner). Begge typer sager munder ud i en vurdering af kritik/ikke kritik til afdelingen eller sundhedspersonen. Langt de fleste sager ender ikke med kritik. En sagkyndig i Styrelsen for Patientklager skal have aktuel klinisk beskæftigelse samt helst mindst fem års erfaring indenfor eget speciale.

Arbejdet indebærer at udforme en skriftlig sundhedsfaglig vurdering til sagens juridiske sagsbehandler. En sagkyndig skal således kunne formulere sig klart og tydeligt, så både patienter, sundhedsfaglige og jurister kan forstå indholdet. Alle konklusioner i en vurdering skal være begrundede, da alle implicerede har brug for at vide, hvorfor de får/ikke får medhold.

En sagkyndig vurdering tager i udgangspunktet 2-8 timer at udforme afhængig af sagens kompleksitet.

Det er vigtigt, at man som indklaget sundhedsperson eller afdeling bliver bedømt af en person, der kender den aktuelle faglige norm, hvorfor vi har et tæt samarbejde med de faglige selskaber, når vi ansætter.

På vores hjemmeside findes yderligere oplysninger om funktionen samt svar på diverse praktiske spørgsmål: https://stpk.dk/da/om-os/job/sagkyndig-konsulent/

Hvis du er interesseret i arbejdet, så send en kort, motiveret ansøgning samt dit CV til formand for DJS, Katja Schrøder, på kschroeder@health.sdu.dk senest d. 25. september kl. 12. Læs på ovenstående link, hvilke kvalifikationer, der forventes. Bestyrelsen vil herefter indstille en kandidat til Styrelsen for Patientklager.


En opdatering på arbejdsgruppen om ikke-terapeutisk omskæring af drenge

21. august 2020

Formand for DJS Katja Schrøder og bestyrelsesmedlem Mie de Wolff deltog i første arbejdsgruppemøde. Det var et fint møde, men selvfølgelig også et møde præget af de uenigheder, der er omkring læsning af litteraturen og feltet i det hele taget.
DJS takkede styrelsen for invitationen, men meddelte tidligt på mødet, at vi er lidt forundrede over at være blevet inviteret, og at vi umiddelbart ikke kan levere faglig opbakning til et område, der er så langt udenfor vores eget område som børnekirurgi og -anæstesi. Derimod vil vi meget gerne indgå i et arbejde, der handler om at uddanne sundhedsprofessionelle og informere forældre (og børn). Her ser vi, at jordemødre kan spille en rolle. Styrelsen medgav, at man i løbet af dette arbejde er blevet opmærksomme på, at der mangler information og oplysning. De vil overveje, om der kan foregå et sådan arbejde efterfølgende.
Vi mener, at fortsat dialog med de andre faglige selskaber, med styrelsen og ikke mindst med familierne er vejen frem. Og det har vi tilkendegivet.
Vi har sendt en mail til Styrelsen for Patientsikkerhed om, at det ikke giver mening, at vi fortsætter i det nuværende arbejde om opdatering af den juridiske vejledning – men at vi meget gerne vil deltage, såfremt man ønsker at arbejde med information og oplysning.


Jordemødre til NKA om igangsættelse udpeget

5. august 2020

Der har været ansøgningsfrist til opslag om repræsentanter til NKA (National Klinisk Anbefaling) om igangsættelse af fødsler. Vi takker Jordemoderforeningen for at have givet to af deres tre pladser til DJS. Jordemoderforeningen har udpeget Anne-Mette Schroll, mens DJS har udpeget Eva Rydahl og Nina Olsén Nathan. Vi har således tre meget kompetente jordemødre til at repræsentere vores fag i det meget store arbejde, der venter forude.

Bestyrelsen har vægtet at sammensætte et team, der kan supplere hinanden bedst muligt i det forestående arbejde, og vi har prioriteret at sikre en bred repræsentation af jordemoderfaget i det team. Vi har udvalgt ud fra både forskningsmæssige kvalifikationer, erfaring med arbejde i lignende arbejdsgrupper, samt tilknytning til det kliniske arbejde. Det har været en svær beslutning, da der har været meget kvalificerede ansøgere, og vi ærgrer os over ikke at kunne sende flere afsted.


To deltagere søges til NKA om igangsættelser

3. juli 2020

Sundhedsstyrelsen igangsætter august 2020 arbejdet med nationale kliniske anbefalinger for igangsættelse af fødsler.

Til udarbejdelse af anbefalingerne nedsættes en faglig arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen vil bestå af repræsentanter fra relevante faglige selskaber. Sundhedsstyrelsen udpeger arbejdsgruppens formand og varetager sekretariatsfunktionen. Arbejdsgruppens sammensætning er 3 repræsentanter fra DSOG, 3 repræsentanter fra Jordemoderforeningen, 1-2 repræsentanter fra DASYS (Dansk Sygepleje Selskab) og 1-2 repræsentanter fra Forældre og fødsel. Sundhedsstyrelsen vil i samarbejde med en ekstern fagkonsulent på området, forestå den skriftlige udarbejdelse af anbefalingen. Der tilknyttes endvidere en søgespecialist og en metodekonsulent til arbejdsgruppen.

Jordemoderforeningen repræsenteres ved udviklings- og forskningskonsulent Anne-Mette Schroll, og de to øvrige repræsentanter udpeges af Dansk Jordemoderfagligt Selskab.

Desuden har DJS’ bestyrelse besluttet at etablere en følgegruppe til arbejdet, såfremt der er ansøgere nok. Som det ses af nedenstående fra SST, er der tale om et omfattende arbejde, og det kan derfor være en styrke, at flere end de udpegede to repræsentanter bistår med læsning, fortolkning og diskussion af litteraturen.

Hvis du er interesseret i at indgå enten som repræsentant i arbejdsgruppen eller som en del af følgegruppen, så send en mail med en kort, motiveret ansøgning, samt dit CV til formand Katja Schrøder på kschroeder@health.sdu.dk senest d. 28. juli. Du skal have erfaring med at arbejde med metoder indenfor evidensbaseret medicin. Angiv om du søger om plads i arbejdsgruppen eller i følgegruppen. Som ansøger til selve arbejdsgruppen, skal du kunne deltage i alle arbejdsgruppemøder, som skitseret nedenfor:

Af SSTs kommissorium og udpegningsbrev fremgår følgende:

• Torsdag d. 27. august 2020 kl. 10-15: 1. arbejdsgruppemøde

• Tirsdag d. 15. september 2020 kl. 12-15: 2. arbejdsgruppemøde

• Mandag d. 30. november 2020 kl. 10-16: 3. arbejdsgruppemøde

• Mandag d. 11. januar 2021 kl. 12-15: 4. arbejdsgruppemøde

• Torsdag d.11. marts 2021 kl. 12-15: 5. arbejdsgruppemøde


Arbejdsgruppen overværer endvidere referencegruppens møder, som afholdes virtuelt

• Tirsdag d. 15. september 2020 kl. 10.30-12: 1. referencegruppemøde

• Mandag d. 11. januar 2021 kl. 10.30-12: 2. referencegruppemøde

Herudover skal arbejdsgruppemedlemmerne tilmelde sig til obligatorisk metodeundervisning i evidensvurdering (GRADE).

Mulige datoer for metodeundervisning (webinar) til arbejdsgruppemedlemmerne er:

• Fredag d. 17. juli 2020 kl. 10-12

• Fredag d. 24. juli 2020 kl. 10-12

• Fredag d. 14. august 2020 kl. 17-19

• Onsdag d. 19. august 2020 kl. 10-12

• Onsdag d. 26. august 2020 kl. 10-12

• Torsdag d. 27. august 2020 kl. 17-19

• Onsdag d. 9. september 2020 kl. 9-11


Arbejdsgruppens medlemmer må forvente en betydelig arbejdsindsats med gennemgang og vurdering af eksisterende litteratur på området mellem møderne samt kort frist til at kommentere på tekstudkast til anbefalingerne, særligt i slutfasen. Arbejdsgruppemedlemmerne forventes endvidere at deltage i en undervisningsdag i metode (evidensvurdering, bl.a. GRADE). Det er aftalt med Danske Regioner og KL, at arbejdsgruppemedlemmer kan få tjenestefri med løn i relation til mødedeltagelse.

Arbejdsgruppens opgaver omfatter følgende:

• Deltagelse metodeundervisning i GRADE-metoden forud for arbejdet

• Deltagelse i møder i arbejds- og referencegruppe

• Udarbejdelse af national klinisk anbefaling for udvalgte dele af patientforløbet

• Bidrage til definition og afgrænsning af målgruppen for anbefalingen

• Bidrage til at afgrænse anbefalingen samt kvalificere de kliniske spørgsmål

• Bidrage til at kvalificere litteratursøgningen

• Gennemgang af identificeret litteratur

• Bidrage til vurdering af litteraturen (evidensvurdering)

• Udforme anbefalinger

• Kommentere løbende på tekstudkast til anbefalingen


Møder i arbejdsgruppen afholdes enten fysisk i Sundhedsstyrelsen eller virtuelt via video.


To repræsentanter til fagligt udvalg

25. juni 2020

Styrelsen for Patientsikkerhed har anmodet Dansk Jordemoderfagligt Selskab om at udpege 2 repræsentanter til den faglige arbejdsgruppe, der skal rådgive styrelsen i forbindelse med opdatering af vejledningen om omskæring af drenge fra 2014. Opdateringen skal tage udgangspunkt i styrelsens notat om ikke-terapeutisk omskæring, som er offentliggjort 21. februar 2020.

https://stps.dk/da/nyheder/2020/opdateret-notat-om-omskaering/~/media/C08D154EE830415BBEA6EB17669979BC.ashx

Formålet med opdateringen af vejledningen er ”at fastlægge omhu og samvittighedsfuldhed i forhold til de sundhedsfaglige forhold og kompetencer, der skal være til stede for at sikre patientsikre rammer ved ikke-terapeutisk omskæring af drenge.” Det er således ikke et arbejde, der indebærer stillingtagen til om man bør foretage selve indgrebet, men udelukkende en beskrivelse af de forhold, der bør være til stede, hvis man gør det.

Hvis du er interesseret i at bidrage til dette arbejde, så send en mail til formand Katja Schrøder på kschroeder@health.sdu.dk senest d. 1. august. Mailen skal indeholde 1) et opdateret CV, 2) en kort motivation for at søge, herunder beskrivelse af evt. tidligere erfaringer med faglige arbejdsgrupper og 3) en beskrivelse af mulig interessekonflikt. DJS arbejder for åbenhed i alle processer, og på et fagligt område, hvor der potentielt kan være stærke holdninger til feltet, er det en forudsætning, at disse beskrives åbent.

Nedenfor følger beskrivelse af arbejdet samt forventet tidsplan.

Vejledningen skal beskrive og præcisere:

Hvordan lægen udviser omhu og samvittighedsfuldhed ved udførelse af ikke-terapeutisk omskæring, herunder ved:

Bedøvelse/smertelindring:

 • Smertelindring/bedøvelse før under og efter indgrebet i forhold til barnets helbredstilstand og alder
 • Hvilke anæstesiologiske kompetencer indgrebet forudsætter
 • Hensigtsmæssig organisering af indsatsen

Det operative indgreb:

 • Hvordan det operative indgreb udføres med omhu og samvittighedsfuld
 • Hvilke kompetencer, det kirurgiske indgreb forudsætter
 • Hensigtsmæssig organisering af indsatsen

Information og informeret samtykke:

 • Hvad informationen til forældre og om muligt barnet/den unge skal indeholde
 • Hvad der skal tages højde for i forbindelse med indhentelse af informeret samtykke

Tilrettelæggelse af arbejdet:

Opdatering af vejledningen vil ske på baggrund af møder med bl.a. sundhedspersoner, der i dag udfører ikke-terapeutisk omskæring og rådgiver herom samt målgrupper, der praktiserer ikke-terapeutisk omskæring.

Derudover nedsættes en faglig arbejdsgruppe, der skal yde faglig rådgivning ved opdatering af vejledningen.

Den faglige arbejdsgruppes ansvar:

Den faglige arbejdsgruppes opgave er at yde sundhedsfaglig rådgivning om de forhold, som vejledningen skal adressere i forhold til, hvordan lægen udviser omhu og samvittighedsfuldhed ved bedøvelse/smertelindring, det operative indgreb og i forbindelse med information og informeret samtykke, når der planlægges og udføres ikke-terapeutisk omskæring af drenge.

Tidsplan

Den faglige arbejdsgruppe:

20. august: 1. arbejdsgruppemøde

17. september 2020 2. arbejdsgruppemøde

28. september – 26. oktober 2020 høring

11. november 2020 3. arbejdsgruppemøde

10. december 2020 forventes revideret vejledning færdig

18. december 2020 forventes vejledningen offentliggjort i Retsinformation