Høringssvar

“Høringssvar vedrørende “Præhøring – Vejledning om jordemødres virksomhedsområde”

Den 22. marts 2024

Læs høringssvaret


“Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om jordemodervirksomhed samt cirkulæreskrivelse om ophævelse af cirkulære om jordemodervirksomhed”

Den 17. november 2023

Læs høringssvaret


“Høringssvar vedrørende FORBEHOLDT VIRKSOMHEDSOMRÅDE FOR SYGEPLEJERSKER, UDVIDELSE AF JORDEMØDRES FORBEHOLDTE VIRKSOMHEDSOMRÅDE OG FÆLLES VISITATION TIL DEN KOMMUNALE HJEMMESYGEPLEJE OG AKUTFUNKTIONER”

Den 25. august 2023

Læs høringssvaret


“Høringssvar fra Dansk Jordemoderfagligt Selskab til Region Sjælland vedrørende Fødeplanen.”

Den 23. april 2023 

Læs høringssvaret


“Høringssvar fra Dansk Jordemoderfagligt Selskab til Region Hovedstaden vedrørende Fødeplanen.”

Den 3. april 2023 

Læs høringssvaret


“Høringssvar fra Dansk Jordemoderfagligt Selskab til Region Nordjylland vedrørende Fødselsplanen.”

Den 12. januar 2023 

Læs høringssvaret


“Lovforslag om forbeholdt virksomhedsområde for sygeplejersker, udvidelse af jordemødres forbeholdte virksomhedsområde og fælles visitation til hjemmesygepleje og akutfunktioner.” 

Den 18. august 2022 

Læs høringssvaret


”Nationale kliniske anbefalinger for igangsættelse af fødsler”
Den 17. januar 2022
Læs høringssvaret


”FAQ-ta ark om hjemmefødsel”
Den 8. november 2020
Læs høringssvaret


”Anbefalinger til ikke terapeutisk omskæring af drenge”
Den 20. oktober 2020
Læs høringssvaret


”Anbefalinger til organiseringen af fødeområdet”
Den 28. september 2020
Læs høringssvaret


”Klinisk vejledning Spædbørn i Kiropraktorpraksis”
Den 12. juni 2020
Læs høringssvaret


Åbent brev fra DJS til sundhedsudvalget og regionsrådsformanden i Region H

Den 10. maj 2020

DJS ønsker at tydeliggøre overfor Region H, at der ikke på nuværende tidspunkt er fagligt belæg for fortsat at suspendere hjemmefødslerne.

Læs brevet


Hindeløsning
Den 2. august 2019
Læs høringssvaret


”Høringssvar til Krav og faglige anbefalinger til organiseringen af fødeområdet”

Læs høringssvaret