Bestyrelse

Formand: Mie de Wolff, jordemoder og post doc, Hvidovre Hospital

Næstformand: Nina Olsén Nathan, jordemoder og ph.d. studerende, Rigshospitalet

Økonomiansvarlig: Anna Petra Juul Thorsen, jordemoder, Hvidovre Hospital

Sekretær: Monica Ladekarl, jordemoder og ph.d.-studerende, Hvidovre Hospital

Thea Thetmark, jordemoder

Thea Teglbjærg, vicechefjordemoder, Regionshospitalet Horsens

Joan Iwersen, afdelingsjordemoder, Rigshospitalet

Christina Prinds, underviser, forsker og uddannelsesleder på den jordemodervidenskabelige kandidatuddannelse og i Aabenraa

Lea Mejdahl, jordemoder, Roskilde Fødeklinik

Marie Christiansen, jordemoder hos  gynækologisk speciallæge

Jane Dahl, jordemoder, Hvidovre Hospital

Kontakt bestyrelsen


Procedure for valg til DJS’ bestyrelse 2023

I overensstemmelse med vedtægternes §5 stk. 6 offentliggøres hermed bestemmelserne vedrørende anmeldelse af kandidatur og valgprocedurer til valg til bestyrelsen af Dansk Jordemoderfagligt Selskab ved årsmøde og generalforsamling 17. maj 2023 på fra 11-18 Gødstrup Sygehus.

På valg er i 2023

Ved årsmødet i 2023 er der valg til fem af bestyrelsens pladser. Desuden er der valg til de to pladser som suppleant til bestyrelsen.

Mie de Wolff (formand), Nina Nathan (næstformand), Thea Thetmark (bestyrelsesmedlem), Monica Ladekarl (suppleant) er på valg og genopstiller.

Githa Cajus (bestyrelsesmedlem), Anna Petra Thorsen (suppleant) afgår. Kandidaterne søger ikke genvalg.

Maria Brintow (bestyrelsesmedlem) har trukket sig fra bestyrelsen, og bestyrelsespladsen skal genbesættes.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode ad gangen. Der er desuden valg til begge suppleant-poster. Man er valgt til suppleant i et år.

I DJS deltager suppleanterne ved alle bestyrelsesmøderne. I princippet har de ikke stemmeret, men da bestyrelsen ofte taler sig frem til beslutninger, har det i praksis ikke den store betydning.

Opstilling som kandidat

Kandidater, der ønsker at stille op, skal meddele dette skriftligt til bestyrelsens sekretær senest 9. maj 2023 kl. 12.00. Det skal fremgå, om man ønsker at stille op til en bestyrelsespost eller som suppleant.
Send din opstilling til danskjordemoderfagligtselskab@gmail.com

Hvis du ønsker at motivere din opstilling, må du gerne medsende en tekst, som bestyrelsen vil sørge for bliver delt sammen med listen over opstillede kandidater.

Listen over kandidater offentliggøres sammen med den endelige dagsorden på DJS’ hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

Læs om valgproceduren her