Bestyrelse

Kontakt bestyrelsen

Formand:

Nina Olsén Nathan, klinisk jordemoderspecialist og postdoc, Rigshospitalet

Næstformand: 

Marie Sejrsgaard, kandidat i jordemodervidenskab

Økonomiansvarlig:

Louise Schubert Paaske, jordemoder og ph.d.-studerende, SDU

Sekretær:

Monica Ladekarl, jordemoder og postdoc, Hvidovre Hospital

Sekretær:

Marie Christiansen, jordemoder og ph.d.-studerende, Aarhus Universitet og UCN

SoMe-ansvarlig:

Thea Thetmark, jordemoder, kandidatstuderende i jordemodervidenskab

Øvrige medlemmer:

Thea Teglbjærg, vicechefjordemoder, Aarhus Universitetshospital

Joan Iwersen, afdelingsjordemoder, Rigshospitalet

Christina Prinds, underviser, forsker og uddannelsesleder på den jordemodervidenskabelige kandidatuddannelse og i Aabenraa

Lea Mejdahl, jordemoder, Roskilde Fødeklinik

Sofie Toppel Schoop, jordemoder, Rigshospitalet