Arbejdsgrupper

I Dansk Jordemoderfagligt Selskab udarbejder arbejdsgrupper baggrundspapirer.

Generel beskrivelse af arbejdsgrupper

De to første arbejdsgrupper afsluttede deres arbejde i 2021

For nuværende er der i regi af DJS en arbejdsgruppe i gang under emnet: “Fødsler udenfor specialafdeling”.

Emnet for kommende arbejdsgrupper udmeldes her på hjemmesiden og i nyhedsbrev til alle DJS’ medlemmer, så snart emnet er fastlagt.

Videnskabeligt udvalg – stående udvalg
Læs mere om Videnskabeligt udvalg
Fødsler uden for specialafdeling
I løbet af 2021 starter en ny arbejdsgruppe i regi af DJS.
Arbejdsgruppen skal undersøge fødsler udenfor specialafdeling. I Danmark foregår et stigende antal fødsler i eget hjem eller på fødeklinik. Disse fødsler varetages udelukkende af jordemødre og DJS ønsker et referencedokument for jordemoderens arbejde ved disse typer af fødsler.
Arbejdsgruppens medlemmer er:
Tina Lysgaard
Jacqueline Vejlstrup
Martine Kofoed
Mie Hammershøi
Marlene Gryesten
Sisse Walløe
Ditte Gommesen
Mette Langeland
Amalie Lyngbo Henningsen
Marie Vedsted
Sundhedsfremme – afsluttet
En arbejdsgruppe nedsat af DJS har fra 2019 til maj 2021 arbejdet med et baggrundsdokument om begrebet sundhedsfremme.
Herunder kan læses grundlaget som arbejdsgruppen har arbejdet på baggrund af, og det færdige dokument som danner grundlag for kommende arbejdsgrupper nedsat i regi af DJS

Grundlag for arbejdsgruppe
Det færdige dokument
Evidensbegrebet – afsluttet
En arbejdsgruppe nedsat af DJS har fra 2019 til maj 2021 arbejdet med et baggrundsdokument om evidensbegrebet.
Herunder kan læses grundlaget som arbejdsgruppen har arbejdet på baggrund af, og det færdige dokument som danner grundlag for kommende arbejdsgrupper nedsat i regi af DJS
 
Grundlag for arbejdsgruppe om evidensbegrebet
Læs det færdige dokument her