Videnskabeligt udvalg

Det videnskabelige udvalg består af:

  • Formand Mette Backhausen, jordemoder, ph.d., (Sjællands Universitetshospital, Roskilde)
  • Mette Juhl, jordemoder, MPH, ph.d., lektor (Københavns Professionshøjskole)
  • Eva Rydahl, jordemoder, lektor, ph.d.-studerende (Københavns Professionshøjskole)
  • Hanne Hegaard, jordemoder, ph.d., lektor (JMC, RH)
  • Maja Laursen, jordemoder, ph.d., specialkonsulent (Sundhedsdatastyrelsen)
  • Stinne Høgh, jordemoder, cant.scient.san, videnskabelig assistent (Obstetrisk klinik, RH)
  • Amalie Lyngbo Henningsen, jordemoder (Nykøbing Falster)

Formål for Videnskabeligt Udvalg 

Ønsker du at blive en del af det videnskabelige udvalg, kontakt da gerne formand for DJS Mie de Wolff


Corona hos børn

Dansk Jordemoderfagligt Selskab har et videnskabeligt udvalg bestående af forskningsjordemødre og kliniske jordemødre. De har læst to nye studier fra Kina, der undersøger epidemiologiske karakteristika og spredningsmønstre for børn med COVID-19 og som opgør sygdomsgraden for børn.

Som jordemødre får vi mange spørgsmål fra gravide kvinder og deres partnere omkring COVID-19 og risikoen for ufødte og nyfødte børn. Det videnskabelige har derfor lavet en let tilgængelig oversigt over de to studier, som man kan orientere sig i. Vi håber, at de, sammen med retningslinjerne fra SST, kan være med til at klæde jer på til de mange spørgsmål i klinikken.

Mere viden vil blive genereret i den kommende tid, når også andre lande kan fremlægge data fra epidemien. Så indtil nu er datagrundlaget spinkelt – men det er det, vi har.

Bestyrelsen i DJS er umådelig tilfreds med, at vi nu har så kompetent et videnskabeligt udvalg, som kan udføre arbejde af høj kvalitet. Tilsammen udgør vi en stor gruppe med højt specialiseret, jordemoderfaglig viden, som vi meget gerne vil byde ind med, når der skal laves faglige vejledninger og anbefalinger.

Dong et al. Oversigt til DJS

Lu et al. Oversigt til DJS